Dell Inspiron 15 7579 Wistron Starload SKL-U 15264 -A00 Rev A00戴尔笔记本图纸

0.0/0人
20

更新时间:2020-08-18 17:25:36

所属分类:笔记本维修图纸

评论回复:1

品牌:戴尔

类型:电路图

 

Dell Inspiron 15 7579 Wistron Starload SKL-U 15264 -A00 Rev A00戴尔笔记本图纸

品牌:戴尔

型号:Inspiron 15 7579

主板版号:Wistron Starload SKL-U 15264 -A00

图纸类型:笔记本电路图

图纸格式:PDF

版本号:Rev A00

其他信息

Dell Inspiron 15 7579 15264 -A00 Rev A00笔记本图纸.pdf

Starload Schematics

Skylake-U

2016-02-18

REV: A00

Project code: 4PD07S010001

PCB P/N: 15264

Revision: A00

Dell Inspiron 15 7579 15264 -A00 Rev A00笔记本图纸.pdf


本地下载
- MB
wyb***
wyb***

好东西,谢谢分享

2021-04-13 19:39:41

相关推荐

首页 导航 会员 客服
QQ客服 TOP